#ข่าวสังคมชาวบัน 2 พค.64. “ชาวบ้านถิ่นล้านนา”. สินในน้ำ

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564  โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ  สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน

……………เริ่มที่ติดค้างท่านไว้ในเรื่องของการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้ บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้กำหนดให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเขตเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น นายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการธรรมมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการเลือกตั้งในส่วนกลาง ต้องประสานข้อมูลให้ตรงกัน ในกรณีที่บางเขต หรือบางจังหวัดมีการร้องเรียนผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ………………ถึงแม้ว่าตามกรอบกฏหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะต้องประกาศผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเลขาธิการคณะกรรมการฯยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งที่ได้ร้องโดยตรงไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และได้ร้องเรียนไว้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลาง มีการลงรายมือชื่อเจ้าพนักงานรับเรื่องไว้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย ……………ในส่วนของการติดตามเรื่องของผู้ที่ร้องเรียน ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าไม่ได้รับเรื่องนั้น คงเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งยังปรากฏเรื่องร้องเรียนที่กล่าวถึงการให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีชื่อในเขตเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ซึ่งแท้ที่จริงควรให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการครหา ซึ่งทางนายณัฏฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จะรีบนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด เพื่อสรุปเรื่องและประเด็นของการร้องเรียนในแต่ละเรื่องที่มีเข้ามา ……………และในระหว่างนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลาง ให้สอดคล้องต้องตรงกัน อันจะนำไปสู่การสอบสวนและวินิจฉัย และในระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังหาข้อสรุปไม่ได้นั้น แน่นอนที่สุด เห็นควรที่จะยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส่วนเมื่อปรากฏเป็นที่ชัดเจนในผลการสอบสวน และปรากฏว่าได้มีเรื่องร้องเรียนภายในเขตของการเลือกตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยังคงไม่ประกาศรับรองผล และเพื่อเป็นการบริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ก็เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งกันใหม่ ในส่วนของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาที่ยังไม่มีการรับรอง ……………สรุปค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ น่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ โดยได้กำหนดการลงคะแนนกันใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ส่วนเทศบาลไหนที่คณะกรรม การการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลไปแล้ว ถือว่าโชคดีไป  เป็นอันว่าพี่น้องประชาชนในเขตเทศ บาลนครเชียงใหม่ คงต้องออกแรงกันอีกครั้งด้วยการไปลงคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งไม่แน่ คนที่ได้รับเลือกเขาอาจจะได้รับเลือกมาอีก หรือว่าคนที่พลาดหวังที่แพ้ไปแบบเส้นยาแดง อาจจะได้รับเลือกเข้ามาก็เป็นได้ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอ รับใครชอบใคร วันที่ 16 นี้ อย่าลืมออกไปเลือกตั้ง(กันอีกครั้ง)นะครับ ………….วันนี้เอาเรื่องของการร้องเรียนการเลือกตั้งของเทศบาลนครเชียงใหม่มาแจ้งให้ทราบตามที่ได้รับปากกับพี่น้องไว้ เลยไม่ได้รายงานในเรื่องโควิด-19 เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่  วันนี้ขอออกเวรก่อนนะครับ

…………สินในน้ำ

Related posts