#รพ.สวนดอก เปิดอาคารพักญาติผู้ป่วย รองรับญาติผู้ป่วยต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถหาที่พักได้

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารพักญาติผู้…

Read More