เชียงใหม่. //. บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณประสาท วงศ์มณีรุ่ง จากบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนหน่วยวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณาจารย์ หน่วยวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts