รัฐมนตรี วราวุธ ร่วมลงนามข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ สวิสเซอร์แลนด์

“วราวุธ” รมว.ทส. เยือนสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับกลุ่มนักธุรกิจ อาทิ นายสมโภชน์ อา…

Read More