รัฐมนตรี วราวุธ ร่วมลงนามข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ สวิสเซอร์แลนด์

“วราวุธ” รมว.ทส. เยือนสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับกลุ่มนักธุรกิจ อาทิ นายสมโภชน์ อา…

Read More

บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ ร่วมมือสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตน้ำ (IWRM)เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงด้านน้ำ รองรับนักลงทุน ในพื้นที่EEC

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงิน แก่ บริษัท อินดัสเต…

Read More

กลุ่มนักลงทุนชาวมาเลเซีย เยี่ยมชมบริษัทอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA

กลุ่มนักลงทุนชาวมาเลเซีย เยี่ยมชมบริษัทอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอ๊บโซ…

Read More

พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการงานเทศการอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงกาาท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง

พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการงานเทศการอาหารพื้นถิ่นพัทลุง เขา ป่า นา เล ภายใต้โครงกาาท่องเที่…

Read More