เพลงพระราชาในนิทาน เวอร์ชั่น “ทรงเป็นพลังใจนิรันดร์” (ชมคลิป)

ขอเป็นส่วนหนึ่งเนื่องในโอกาสวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปร…

Read More

อุบลราชธานี-ถ้ำวังผาพญานาคราช ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บ้านห้วยหมาก โขงเจียม

อุบลราชธานี-ถ้ำวังผาพญานาคราช ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บ้านห้วยหมาก โขงเจียม   วันที่ 3 ธันว…

Read More