“อิมพิเรียลเวิลด์สำโรง” มอบน้ำดื่มส่งต่อสะพานบุญ (นายกคนพิการ) เพื่อเป็นกำลังให้พี่น้องประชาชน คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส

สมุทรปราการ-“อิมพิเรียลเวิลด์สำโรง” มอบน้ำดื่มส่งต่อสะพานบุญ (นายกคนพิการ) เพื…

Read More