ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ห่วงใย คลายความกังวล และสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ แก่ทหารกองประจำการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ห่วงใย คลายความกังวล และสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ แก่ทหารกองปร…

Read More