ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ประดับเครื่องหมาย “ทหารพลร่ม” ให้กับน้องๆทหารกองประจำการ ที่สำเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 332 ประจำปี 2564

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ประดับเครื่องหมาย “ทหารพลร่ม” ให้กับน้องๆทหารกองประจำการ ที่สำเร็จหลักสูต…

Read More