ผู้นำคนพิการด้านแรงงาน ต้อนรับ “นฤมล” บุกสุพรรณบุรี สานฝันปั้นอาชีพกลุ่มเปราะบาง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ “สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไท…

Read More