#ผู้ว่าเมืองลำพูนประธาน แถลงข่าวความเชื่อมั่น ของสนามกอล์ฟกัซซัน

ที่ห้องทาทุ่งหลวง สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นาย ว…

Read More