#โรงพยาบาลลานนาซ้อมแผน เหตุอุบัติภัยหมู่ประจำปี 2563 โดยจำลองสถานการณ์จำลอง

ด้วยทางโรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ โดยสถานการณ…

Read More