ผู้บริหารบลูเทคซิตี้ มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้บริหารบลูเทคซิตี้ มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอบาง…

Read More