#กสทช.จัดอบรม กสทช.จัดกิจกรรมโครงการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของ การกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม

ด้วยทางสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่…

Read More