นครสวรรค์ I ชาวบ้านร้องท่าทราย มาตรา 120 ตั้งโรงงานหวั่นรัฐเสียผลประโยชน์

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวั…

Read More

#เลขาพระสังฆราชเยี่ยมชม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา

ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู แ…

Read More