#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานบวงสรวง พระเจ้าอินทวิชยานนท์

ที่ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ …

Read More