#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ประชุม หารือหัวหน้าส่วนราชการ ในการบูรณาการท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุมสันเขื่อน แม่จอกหลวง โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้…

Read More