#รถกระทงใหญ่ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ในงานประเพณีลอยกระทง

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล …

Read More