#รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้าง อาชญากรรมช่วงลอยกระทง

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตา…

Read More