#พ่อเมืองเชียงใหม่มอบโอกาส ให้เด็กๆที่ห่างไกลเข้าเยี่ยมชม สวนสัตว์เชียงใหม่แหล่งเรียนรู้

ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชี…

Read More