#ทานอาหารหรือฟังเพลง เชิญได้ที่ร้านฮิดเด้นคาเฟ่ อาหารอร่อยดีดนตรีไพเราะ

ที่ร้าน Hiddan ฮิดเด้น คาเฟ่ เชียงใหม่ นาย อิสราณุวัฒน์ (ไอซ์) ฉันทจิตปรีชา กรรมการผู้จัดก…

Read More

นครสวรรค์ I พิธีคัดเลือกตัวแทนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม

วันนี้ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศ…

Read More