#เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานเกษตร

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่​ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผ…

Read More

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” จัดโดย “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” นำพา คนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ ศึกษาดูงาน อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์…

Read More