#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาต ให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

ที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาตราจาร…

Read More

จบไปอย่างงดงาม กับเส้นทางเดินวิ่ง สี่มหาราช โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเดิน – วิ่งพิชิตแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ชมคลิป)

ตาก-จบไปอย่างงดงาม กับเส้นทางเดินวิ่ง สี่มหาราช โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในแหล่งท่องเท…

Read More