#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41ให้การช่วยเหลือ ประชาชนจากน้ำไหลหลาก

ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ส…

Read More