#รัฐวิสาหกิจเชียงใหม่ ร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่…

Read More