#จังหวัดเชียงใหม่ประชุม ปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพของท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพะเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหว…

Read More