#นายใหญ่ภาค 5 ประชุม การติดตามสถานการณ์ ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงใหม่(แห่งใหม่) ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พลตำ…

Read More