#คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบักทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการกับซิสโก้

ที่อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบ…

Read More

#นายกไพลิน โตอิ้ม ใช้งบประมาณส่วนตัวทำโครงการฯ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง”หวังเป็นต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จั…

Read More