#ประพันธ์ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในช่วงวิกฤตช่วยเหลือ ปันน้ำใจแจกถุงยังชีพ

คนมีน้ำใจปัจจุบันนี้แม้ว่าจะหายาก แต่ว่ามันก็ยังมีคนที่มีความจริงใจที่ตัวจริงเสียงจริง อย่…

Read More