#จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทย 12-16 ส.คที่ เซ็นทรัลเฟต

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้ประสานในการจัดกิจกรรมโครงการ เที่ยวด้วยใจ ไทยช่ว…

Read More