#คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับทราบปัญหาที่ดิน

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่…

Read More