#ศูนย์อำนวยการแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ลงพื้นที่แก้ไขการปลูกฝิ่น

ด้วยทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี หน้าที่…

Read More

#นายกไพลิน โตอิ้ม “เดินทุ่งเช้าตรู่” สำรวจนาข้าวเตรียมประสานขอน้ำชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเ…

Read More