นครสวรรค์ – กอ.รมน. ร่วมกับปกครอง ตรวจสอบท่าทรายที่ อ.โกรกพระ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

นครสวรรค์ – กอ.รมน. ร่วมกับปกครอง ตรวจสอบท่าทรายที่ อ.โกรกพระ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน…

Read More