♥️♥️♥️ เราจะผ่านวิกฤต โควิด#19 ไปด้วยกัน♥️♥️♥️

♥️♥️♥️ เราจะผ่านวิกฤต โควิด#19 ไปด้วยกัน♥️♥️♥️   บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส …

Read More

#คริสตจักรแม่สรวย ร่วมกับสมาคมลาหู่ แจกสิ่งของประชาชน

ในช่วงที่ยังเกิดเหตุการณ์ที่ยังวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกแห่งทุกหนยังมี…

Read More