โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา…

Read More

#รพ.สวนดอก เปิดอาคารพักญาติผู้ป่วย รองรับญาติผู้ป่วยต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถหาที่พักได้

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารพักญาติผู้…

Read More

#โรงพยาบาลลานนา รับมอบรางวัล องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ในวันคนพิการสากล 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ …

Read More

#ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งรักจากใจ ส่งใจมาให้เธอ Happy Valentine Happy Hearts “40 ปี คู่รักฮิปโปโปเตมัส”

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2565) นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บร…

Read More

##”นายก ร.ต.ต.วิรัช -นางไพลิน” ต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแวะเยี่ยมชมจ่าวิรัช OUTLET

เมื่อเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดิ…

Read More