โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา…

Read More

#รพ.สวนดอก เปิดอาคารพักญาติผู้ป่วย รองรับญาติผู้ป่วยต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถหาที่พักได้

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารพักญาติผู้…

Read More

##”นายก ร.ต.ต.วิรัช -นางไพลิน” ต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแวะเยี่ยมชมจ่าวิรัช OUTLET

เมื่อเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดิ…

Read More