#นายใหญ่ท่องเที่ยวและกีฬา จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ

ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวั…

Read More

#เลขาพระสังฆราชเยี่ยมชม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา

ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู แ…

Read More

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานบวงสรวง พระเจ้าอินทวิชยานนท์

ที่ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ …

Read More