#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับ ขบวนเกียรติยศแม่โจ้สามัคคี ปันพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน

ที่ประตูโชค ประตูชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภ…

Read More

#นายกจิตตเกษมณ์ เชิญถ่ายภาพกับ แป๊ะฉ่ายแป๊ะไช้เกาะญวน # โชคดีร้อยอย่าง

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เชิญแวะเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ กลา…

Read More

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันวิภาตบุญศรี พร้อมขบวนเกียรติยศ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงาน วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย…

Read More