#พัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดงานปอเทืองบาน ถือว่าประสบความสำเร็จ

ที่ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ด…

Read More