EA จับมือ กรมการแพทย์ ลุยโปรเจค Green Hospital ต้นแบบ นำยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนขนส่งและบริการทางการแพทย์ ครบวงจร

EA จับมือ กรมการแพทย์ ลุยโปรเจค Green Hospital ต้นแบบ นำยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนขนส่งและบริก…

Read More

“เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ” จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ คนพิการ และครอบครัวคนพิการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

“เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ” จัดอบรมเตรียมค…

Read More

EA ร่วมกับ บลูเทคซิตี้ เดินหน้ามอบทุนการศึกษา ปี 2566 พัฒนาศักยภาพกำลังบุคลากรด้านพลังงานสะอาด

EA ร่วมกับ บลูเทคซิตี้ เดินหน้ามอบทุนการศึกษา ปี 2566 พัฒนาศักยภาพกำลังบุคลากรด้านพลังงานส…

Read More

พล.เอก เสริมศักดิ์ ประธานมอบรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน แห่งชาติปี 2566 ผอ.ฟ้า”รับ 2 รางวัล

พล.เอก เสริมศักดิ์ ประธานมอบรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน แห่งชาติปี 2566 ผอ.ฟ้า”รับ 2 รางวัล &nbs…

Read More

ไทย สมายล์ บัส เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย อบรมทั้งคนขับรถเมล์ไฟฟ้า และพนักงานให้บริการ เน้นมาตรฐานให้บริการแบบมืออาชีพ

ไทย สมายล์ บัส เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย อบรมทั้งคนขับรถเมล์ไฟฟ้า และพนักง…

Read More