#เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  มอบหมายนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกเพศวัยในชุมขน โดยการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบด้วย

-โครงการข้อเข่าดี ชีวีมีสุข ด้วยแพทย์แผนไทย ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ
-โครงการส่งเสริมป้องกันการขาดไอโอดีน ชุมชนตลาดลาว
-โครงการข้อเข่าดี ชีวีเป็นสุข ด้วยสมุนไพรไทย ชุมชนหิมพานต์

ธนิศา   (พัช)   รายงาน

Related posts