#คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัดโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัดโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม แด่ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) อ.ดอยสะเก็ด

โดยมี อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร ,อ.นพ.กัมปนาท วังแสน และ อ.นพ.ชโนดม เพียรกุศล อาจารย์​ประจำภาควิชา​เวชศาสตร์​ชุมชน​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19

โดยให้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน​ การเฝ้าระวัง การคัดกรองในชุมชน การวางแผนการเดินทางและท่องเที่ยว ทั้งจัดให้มีการสาธิตและสอนการล้างมืออย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และศูนย์ศรีพัฒน์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ สำนักงานสาธารณสุข อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Related posts