#สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพพนักงานตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่ายกายพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสวนสัตว์สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน

เมื่อเช้าวันนี้ 27กพ 63 นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการทำงานของพนักงาน
ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับนักท่องเที่ยว ผู้คนจำนวนมาก จึงมอบหมายให้งานบริหารบุคคล ทำการตรวจคัดกรองพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงเกินปกติคือ36.5องศาเซนเซียสไปพบแพทย์และให้ทำงานที่บ้านเป็นระยะเวลา14วัน เพื่อป้องกันโรค Covid19 เบื้องต้น ไม่พบผู้มีอุณหูภมิสูงหรือมีไข้

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts