#เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ต่อเนื่องแทนใบเก่าที่ชำรุดเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  มอบหมาย  นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะใบเก่าแทนใบใหม่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มาโดยตลอด โดยได้มีการดำเนินการรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดปริมาณขยะ นำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ สำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ ทำการเปลี่ยนถังขยะใบใหม่แทนใบเก่าที่ชำรุดอย่างต่อเนื่องโดยจะทำการทยอยเปลี่ยนให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

ธนิศา   (พัช)   รายงาน

Related posts