#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจถั่วเหลืองแบบครบวงจร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ (ถั่วเหลือง) ระหว่าง บริษัท กรีนสปอต จำกัด กับ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจถั่วเหลืองแบบครบวงจร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ (ถั่วเหลือง) ระหว่าง บริษัท กรีนสปอต จำกัด โดยนายกำธร พัฒนแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายหนึ่งกับ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด โดย นายประพันธ์ ชัยอินตา ตำแหน่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมโครงการฯ ประจำปี 2562/2563


โดยมีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายภูมิใจ รักธรรม และ ผู้อำนวยการนิคมแม่แตง นายอุดม เต็มกู้ ลงนามเพื่อเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้ โดยการร่วมโครงการฯดังกล่าวนั้น สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จะรวบรวมและส่งมอบผลผลิตถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ซึ่งกำหนดขนาดของเมล็ดถั่วเหลืองต้อมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4.8 มล. (เบอร์ 1-2) ให้แก่บริษัท กรีนสปอต จำกัด และบริษัท กรีนสปอต จำกัด จะรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 21.75 บาท/กก. อีกทั้งยังรับซื้อถั่วเหลืองเกรดคละ ในราคาไม่ต่ำกว่า 19.50 บาท/กก. นอกจากนี้บริษัทฯจะเพิ่มค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพให้สหกรณ์เพิ่ม อีก 1 บาท/กก.
นอกเหนือจากราคารับซื้อ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถจำหน่ายถั่วเหลืองที่มีคุณภาพในราคาสูงและสร้างรายได้ให้สมาชิกและเกษตร ในการนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะกับสมาชิกสหกรณ์ให้คำแนะนำแก่สมาชิกในการปลูกถั่วเหลืองหลังการทำนา เพื่อเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของดินให้ดีขึ้น ตลอดจนให้กำลังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และสมาชิก และอวยพรให้สหกรณ์เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกสืบไป.

หงกวิน ศักดิ์อัศวิน.  รายงาน

Related posts