#จันทบุรี วิกฤตภัยแล้ง ลำไยยืนต้นตายขยายวงกว้าง ชาวสวนช้ำแบกภาระหนี้สิน

จากวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนลำไย ของอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จนทำให้ลำไยที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องยืนต้นตายในหลายพื้นที่ของทั้ง2อำเภอ ทำให้เกษตรกรหลายรายประสบกับภาวะเครียดจากการที่ลงทุนไปแล้วแต่ไม่ได้รับผลผลิตเพราะขาดแหล่งน้ำดิบที่ไม่เพียงพอ ซึ่งในปีนี้แล้งนานกว่าทุกปี น้ำในคลองสาธารณะ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ แห้งขอด บางหมู่บ้านเดือดร้อนไม่มีแม้แต่น้ำที่จะใช้อุปโภค บริโภค หน่วยงานเทศบาล หรือ อบต.ในพื้นที่ต้องบรรทุกน้ำส่งให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

นางสาว อัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน กล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่วิกฤตที่สุดในพื้นที่จนทำให้ต้นลำไยของชาวบ้านหลายสวนที่กำลังจะได้เก็บผลผลิตในเดือนมีนาคม ขาดน้ำจนทำให้ยืนต้นตาย เสียหายเป็นจำนวนมาก และในส่วนขององค์การบริหาร ก็ได้ส่งรถบรรทุกน้ำช่วยบรรเทาเรื่องอุปโภค บริโภค ในส่วนของเรื่องแหล่งของน้ำดิบที่จะใช้ในการเกษตร ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอรับการสนับสนุนในการแก้ปัญหาเบื้องต้น และอีกส่วนหนึ่งก็ได้ทำหนังสือมอบกับ สส.ญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิคสภาผู้แทนจังหวัดจันทบุรี ที่ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทีมงาน เพื่อนำเสนอปัญหากับรัฐบาลแบบเร่งด่วนและขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งน้ำแบบยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวน


ในส่วนของนายเสรี สุวรรณรัตน์ เกษตรกรชาวสวนลำไย บอกว่าปีนี้ตนเองลุงทุนทำสวนลำไยหมดเงินกว่าล้านบาทจนลำไยเป็นลูกและจะเก็บผลผลิตภายในเดือนหน้าแต่ต้องมาประสบกับภัยแล้งน้ำในสระแห้ง ไม่มีน้ำรดลำไย จนต้องทนนั่งดูลำไยที่กำลังจะได้ขายตายไปเรื่อยๆจนจะหมดสวนอยู่แล้ว หนี้สินจากแหล่งเงินต่างๆที่กู้ยืมมาทำสวนก็ต้องหามาจ่ายทุกเดือน จนทุกวันนี้ตนต้องเจอกับภาวะเครียด อยากวอนให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นเรื่องแหล่งน้ำ เรื่องปัญหาหนี้สิน รวมถึงการชดเชยผลผลิตที่เสียหาย เพื่อลดภาระให้กับชาวสวนในขณะนี้///

ภาพ ข่าว ชูชาติ โพธิ์ทอง จ.จันทบุรี

Related posts