#บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณจรัญ ธิพึง คุณสมสมัย ธิพึง คุณอัสซูซิ โนมิยามา และ คุณโสภิต โนมิยามา บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่ออุทิศให้ ร.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts