#กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการออกกำลังกายและลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ เชิญชวนปั่นจักรยานและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างเจดีย์ ณ วัดเขาถ้ำพระ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี
ระยะทางไป-กลับ 60 กิโลเมตร
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ลงทะเบียน 05.30 น. เริ่มปั่น 06.30 น.

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมาลงทะเบียนหน้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดกิจกรรม
***เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน***

ธนิศา (พัช) รายงาน

Related posts