#ถนนเด็กเดินครั้งที่ 38 เทศบาลนครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ มอบหมาย นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เยี่ยมชม ถนนเด็กเดินครั้งที่ 38

พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชน ณ บริเวณถนนอรรถกวี ด้านข้างเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็ก ๆ อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพชอล์กสี,ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์,ประกวดคัดลายมือและประกวดวาดภาพจากถ่าน,กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ,บ้านบอลเพลิดเพลิน,ร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเด็กจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และการประกวดร้องเพลงเพื่อชีวิตรอบชิงชนะเลิศ

ธนิศา. (พัช).  รายงาน

Related posts