#วัดพระธาตุดอยคำ มอบเงินจากการเปิดตู้บริจาค ครั้งที่ 5 จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ณ วัดพระธาตุดอยคำ จำนวน 262,690 บาท

วัดพระธาตุดอยคำ โดยพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาส และคุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ มอบเงินจากการเปิดตู้บริจาค ครั้งที่ 5 จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ณ วัดพระธาตุดอยคำ จำนวน 262,690 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ. ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี อ. จารุวรรณ ปฐมธนพงษ์ และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts