# คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับปริญญา บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคณะอนุกรรมการ กำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Related posts