#นครสวรรค์ เรียน ท่านผู้ใช้น้ำประปา สำนักการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์

แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา (เป็นการชั่วคราว) ในบางพื้นที่ เพื่อปรับปรุงระบบประปา วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เปิดเผยว่า ด้วยสำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์จะดำเนินการ ปรับปรุงระบบประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา (เป็นการชั่วคราว) ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย

-ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 นครสวรรค์ (โรงเรียนพลตำรวจ) – แยกสันคู – ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 – สรรพากร – ซอยวัชระ – สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ – ซอยบางรัก – หน้าอุทยานสวรรค์ – ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ 1 – ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

ในการนี้จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ธนิศา  (พัช)    รายงาน

Related posts