สถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จังหวัดมุกดาหาร หลายหน่วยงาน ต่างพากันยกระดับคุมเข้มสกัดเชื้อไวรัสโคโรนาและให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด

สถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จังหวัดมุกดาหาร หลายหน่วยงาน ต่างพากันยกระดับคุมเข้มสกัดเชื้อไวรัสโคโรนาและให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ


ที่อาคารบริษัททีโอที(TOT) จำกัด สาขามุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสโคโรนา ตามอาคารและในออฟฟิศสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่น ๆ เนื่องจากตัวอาคารของบริษัททีโอที(TOT) จำกัด สาขามุกดาหาร ถือเป็นจุดอาศัยของค้างคาวกว่า 100 ตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากฝูงค้างคาวได้ขับถ่ายสิ่งปฏิกูล มีกลิ่นสาป ส่งกลิ่นเหม็น และถือเป็นจุดเสียงการเกิดโรคไวรัสโคโรนา

นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังกำชับให้พนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และช่วยกันสังเกต ทั้งพนักงานด้วยกัน หากพบว่ามีอาการเป็นไข้ ลดยาก ปวดศรีษะ และลำตัว รวมทั้งมีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จาม และน้ำมูกไหล ให้รีบคัดกรองออกมาเพื่อพาไปพบแพทย์ทันที่ จากข้อมูลของทางโรงพยาบาลมุกดาหาร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่

ศสิยา นครสวรรค์

Related posts